Plan zajęć na sezon 2019/2020

Nabór do zespołu: 18 września i 25 września, godz. 18.00

WIEK: od 6 lat

KOSZT: bezpłatnie

 

P l a n   z a j ę ć   n a   s e z o n   2 0 1 9 / 2 0 2 0 :

ZAJĘCIA DZIECI/MŁODZIEŻ:
grupa 3. początkująca („podwórkowa”):
wtorek lub piątek, godz. 17.45-18.45 – taniec

– grupa 2. średnio zaawansowana („śląska”):
poniedziałek, godz. 17.45-19.00 – taniec
środa, godz. 16.30-17.00 – flet
środa, godz. 17.00-17.45 – śpiew
środa, godz. 17.45-19.00 – taniec

– grupa 1. zaawansowana („szamotulska”):
poniedziałek, godz. 17.45-19.00 – taniec
środa, godz. 17.45-19.00 – taniec
środa, godz. 19.00-20.00 – śpiew, flet

 

ZAJĘCIA DOROŚLI:
grupa tancerzy dojrzałych 
wtorek lub piątek, godz. 18.45-20.45 – taniec

– grupa zaawansowana („zasadnicza”):
poniedziałek, godz. 19.00-21.30 – taniec
środa, godz. 17.45-19.00 – śpiew
środa, godz. 19.00-21.00 – taniec

 

rfwbs-sliderfwbs-slide