Plan zajęć na sezon 2019/2020

Nabór do zespołu: 18 września i 25 września, godz. 18.00

WIEK: od 6 lat

KOSZT: bezpłatnie

 

P l a n   z a j ę ć   n a   s e z o n   2 0 1 9 / 2 0 2 0 :

ZAJĘCIA DZIECI/MŁODZIEŻ:

grupa 3. początkująca („podwórkowa”):
wtorek, godz. 19.00-19.45 – taniec (SP2 przy szpitalu – sala gimnastyczna)

– grupa 2. średnio zaawansowana („śląska”):
poniedziałek, godz. 18.00-19.00 – taniec (SzOK – kandelabr 2.1.)
środa, godz. 16.30-17.00 – flet (SzOK – kandelabr 2.1.)
środa, godz. 17.00-17.45 – śpiew (SzOK – kandelabr 2.1.)
środa, godz. 17.45-19.00 – taniec (SzOK – kandelabr 2.1.)

– grupa 1. zaawansowana („szamotulska”):
poniedziałek, godz. 17.45-19.00 – taniec („Rolnik” – sala gimnastyczna)
środa, godz. 17.45-19.00 – taniec (SzOK – sala ćwiczeń 3.1.)
środa, godz. 19.00-20.00 – śpiew, flet (SzOK – kandelabr 2.1.)

 

ZAJĘCIA DOROŚLI:

grupa tancerzy dojrzałych 
wtorek, godz. 19.45-21.30 – taniec (SP2 przy szpitalu – sala gimnastyczna)
środa, godz. 17.45-19.00 – śpiew (SzOK – galeria 2.4.)

– grupa zaawansowana („zasadnicza”):
poniedziałek, godz. 19.00-21.30 – taniec („Rolnik” – sala gimnastyczna)
środa, godz. 17.45-19.00 – śpiew (SzOK – galeria 2.4.)
środa, godz. 19.00-21.00 – taniec (SzOK – sala ćwiczeń 3.1.)

 

rfwbs-sliderfwbs-slide